top_image
Dipl.Ing.arch. Ondrej Bober
hlavný architekt

Bluhm Partner AG - Mníchov,  Bluhm Partner s.r.o. - Bratislava

www.bluhmpartner.com
Autor nového riešenia Petržalka City - lokalita A:


Pri prejazde Petržalkou sa nám vynorí otázka základného orientačného prvku- kde je vlastne ťažisko (os) stred - srdce Petržalky? Mnohokrát sme sa pokúšali odpovedať a vždy sa nám v odpovedi vynorilo miesto, na ktorom sa nachádza Petržalka City, ktorej súčasťou je Chorvátske rameno. Element vody sa okrem organického pôsobenia v rámci mestskej aglomerácie definoval do polohy miesta, ktoré spája ľudí a vytvára život. Nie je to myšlienka vypovedaná na papieri, ale našťastie reálny stav, keď ľudia naozaj vo svojom voľnom čase prichádzajú na obidva brehy Chorvátskeho ramena za odpočinkom, prechádzkou.

Na tomto princípe je celkom správne založené urbanistické riešenie a koncept tohto projektu. Bola to pre nás, a neustále je, výzva takýto hodnotný priestor navrhnúť spôsobom, ktorý harmonicky dotvorí a plnohodnotne začlení túto obytnú zónu do fungujúcej štruktúry s priamym prepojením na mestský park a Chorvátske rameno.

Architektúra objektu iba dotvára originalitu jedinečnej lokality, ktorá vytvára obytnú zónu na rozhraní oddychovej zóny a frekventovanej dopravnej osi v Petržalke. S cieľom priblížiť obyvateľov polyfunkčného domu ešte viac k vode Chorvátskeho ramena a umožniť im priamy vizuálny kontakt s oddychovou zónou, boli z úrovne fasády extrudované vysunuté loggie, tvz. “kukane”. Na terase vysunutej loggie si klient Petržalka City dokáže naozaj vychutnať rannú kávu s výhľadom na Chorvátske rameno a park, bez pôsobenia rušivej frekventovanej dopravy, ktorá je odklonená na sever od objektu. Orientáciou a dispozičným riešením bytov sme dosiahli variabilitu, ktorá umožňuje našim klientom naplno využiť výhody južnej, resp. severnej fasády v rôznych ročných obdobiach, a ani jedinému klientovi, resp. ani jedinému bytu nezacloní výhľad do zelenej zóny- srdca Petržalky s líniou vody Chorvátskeho ramena.

Vo východnej časti objektu architektúra akceleruje do asymetrických terás, ktoré svojou orientáciou otvarájú vyhľady ponad líniu vody a zelene Chorvátskeho ramena a zároveň chránia terasy bytov od frekventovanej ulice zo severu. Výrazný architektonický prvok dvojitého nosného piliera prechádza cez všetky podlažia, a priznáva tento designový nosný prvok zároveň v rámci exteriéru na terase, resp. interiéru.
Dynamiku miesta – GENIUS LOCI, a charakter miesta vystihuje fasádny dynamický membranový systém, ktorý z vertikálnej polohy na západe prechádza plynule do horizontálneho prekrytia pešej oddychovej južnej zóny, terás. Z membrány vystupujú vysunuté loggie, ktoré orientáciou maximalizujú výhľad aj pre byty na západnej fasáde. Dynamika membrány evokuje dynamiku miesta, frekvenciu života a fenomén vody Chorv.ramena. Tento dynamický prvok tak vytvára vstupnú bránu do ambient parku Chorvátskeho ramena. Neoddeliteľnou súčasťou riešení a odborných analýz Bluhm Partner sú samozrejme konzultácie s expertmi pre mebránové systémy , s cieľom minimalizovať vibrácie a zabezpečiť obyvateľom bytov absolútny komfort bývania porovnateľný s klasickým fasádnym systémom.
Identifikáciu vstupov do objektu výrazne definuje membrána nad každým vstupom smerom zo severu. Nasvetlenie a grafický design 4x vstupov evokuje 4x ročné obdobia pre čitateľnosť vstupu a jasný BUILDING NAVIGATION SYSTEM, ktorý naši klienti a návštevníci ocenia pri prevádzke a každodennom užívaní polyfunkčného domu.
Celkový koncept architektonického riešenia 1.Etapy Petržalka City - polyfunkčný dom, vychádzal nielen z dlhoročných profesionálnych skúseností spoločnosti Bluhm Partner AG, avšak predovšetkým z detailného poznania miesta, ktoré exaktne identifikoval investor, v zastúpení Ing.Juraj Richter a Ing.Štefan Koluš. Vďaka tomuto kreatívnemu tímu investora nám bolo umožnené spoločne uplatniť riešenie, ktoré bude iba prvým krokom pre územie Petržalka City, územie ktoré svojím rozsahom a kvalitou architektúry výrazne presiahne hranice Petržalky a prinesie zvýšenú kvalitu bývania pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.

Tvoríme výnimočné projekty pre výnimočných klientov.

Úvod > Architekti

PROJEKT PETŽALKACITY JE VYPREDANÝ

Všetky byty aj administratívne priestory v projekte PETRŽALKACITY
sú už predané. Ďakujeme za Váš záujem.
PROJEKT PETŽALKACITY JE VYPREDANÝ